این 3 رازي كه لازم است از آنها آگاهي يـابيد تا بتوانيد مرد مورد علاقه خود را مجذوب خود كرده و قلب وي را به تسخير در آورید:

1- مردان قـادرنــد زندگي خود را از رابطه شان جدا سازند.

اغــلب آقايان ميدانند كه چگونه خود را از لحاظ احساسي و عـاطـفي براي هر كدام از اين دو مقوله درموقعيت هـاي جداگانه مـهيا سازند.اين گونه بنظر نميرسد كه ايــن دو موضوع
را به يكديگر پيوند داده و به آنها به عنوان دو بخش مجزا بنگرند . اگر اكـنون بــايد روي كار خـود تـمـركـز  كـنـــند ، صـد در صد هوش و حواس خود را به آن معطوف ساخته و سعي مي كنند كار خود را به نحو احسن انجام دهند. اگر بايد براي مشكل يكي از دوستان خود چاره انديشي كرده و آن مشكل راحل كنند، باز تمام جان و جسمشان را براي حل مسئله
دوستشان خواهند  گذاشت، تا آن حد كه دلمشغولي هاي ديگرخود را ( اعم از عشق و خانواده) كنار ميگذارند. اگر هم بايد حواس خود را متمركز عشق و عاشقي كنند، مجددا آنها همه صد در صد وجود خود را به آن اختصاص داده و ممكن است بسيار رمانتيك گردند در مورد زنان اين موضوع فرق مي كند ؛ به مجرد آنكه مردي را در زندگي خود پذيرفتند، رابطه شان تقريبا همه زندگي آنها ميگردد. براي خانمها دشوار است كه اين دو مقوله را از يكديگر تفكيك كنند.يك زن مرد زندگي خود را در تمام دقايق روز در خاطر خود دارد، افكار وي آكنده ميباشد از تصوير مرد خود به هنگام كار، در ميان جلسه، و حتي در هنگام تفريح و سرگرميهايش. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2- آقايان معمولا تودار بوده و تمايلي به صحبت، توضيح و شرح در مورد مسايل روزمره را ندارند.
اما اين بدين مفهوم نيست كه خطايي از شما سرزده است و يا علت آن شما ميباشيد، و آن يقينا بدين مفهوم نيست كه مرد شما، شما را دوست ندارد. وي تنها ميخواهد در مورد موضوعاتي سخن به ميان نياورد. اگر احساس ميكنيد كه مردتان با حالت نامهربانانه، غير رمانتيك و سرد پاسخ شما را ميدهد، بهتر است بدانيد كه آقايان يك مخزن اسرار در وجود خود دارند كه گهگاهي بايد به سراغ آن رفته و به آن پناه ببرند مخزن اسراري براي تنهايي خود، براي حل و فصل مسايل شخصي خود، براي تجديد قوا، براي پرداختن به خيالپردازيها و حتي روياهاي خود. و هيچ فرد ديگري اجازه داخل شدن به آن را ندارد حتي شريك زندگي وي.

3- ارزش فردي يك مرد از حس كفايت، شايستگي و موفقيت وي سرچشمه ميگيرد نه فقط از رابطه وي.
اگر مردي احساس كند در دفتر كارش كار خود را بدرستي انجام نمي دهد، و يا نتوانسته آن گونه كه بايد و شايد براي دوست خود مفيد بوده و به وي كمك كند ، و يا در اتمام رسانيدن يك وظيفه و تكليف در داخل و خارخ منزل ناموفق بوده است ، رفتار مهرآميزي نسبت به خود نخواهدداشت حتي نسبت به شما.براي همين بسيار اهميت دارد كه در مواقعي كه احساس ميكنيد مردتان به نظر سرد ، نامهربان ، بي اعتنا به شما بوده و يا نسبت به مسايل بي اهميت ميباشد، نتيجه گيري شتاب زده نكنيد. خلاصه آنكه نتيجه گيري و فرضيات شما ممكن است غلط و گمراه كننده باشد. هيچگاه فرديت و شان و منزلت خود را پس از وارد شدن به رابطه اي به فراموشي نسپاريد.

به ياد داشته باشيد كه شما نيازي به كنار گذاردن هر آنچه كه هستيد و فراموش كردن ماهيت خود براي دستيابي به عشق يك مرد نميباشيد. يكي از مهمترين اسرار كليدي براي حفظ يك رابطه دراز مدت و عاشقانه با يك مرد حقيقتا اين ميباشد كه:

براي همان چيزي كه هستيد خود را دوست بداريد و به خود احترام بگذاريد.

هنگامي كه براي خود احترام قائل باشيد و خود را دوست بداريد مرد شما نيز به شما احترام خواهد گذاشت و شما را دوست خواهد داشت.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید